U C H W A Ł A NR XIX / 133 / 2005 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zmiany nazwy miejscowości Nowe Brzeźno na Nowe Brzezno w Gminie Budzyń.