Zarządzenie Nr 928/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 lipca 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 928/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 30 LIPCA 2014 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania I przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Budzyń.