Zarządzenie Nr 927/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 28 lipca 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 927/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 28 LIPCA 2014 ROKU.


 

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Budzyń, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku.