U C H W A Ł A Nr XIX / 135 / 2005 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatkó

 

U C H W A Ł A Nr XIX / 135 / 2005

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 25 lutego 2005 r.


w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz określenie warunków wypłaty innych składników wynagrodzenia.