Zarządzenie Nr 924/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 21 lipca 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 924/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 21 LIPCA 2014 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej dotychczasowym dzierżawcom.