Informacja za II kwartał 2014 r. z wykonania Budżetu Gminy Budzyń