U C H W A Ł A Nr XIX / 136 / 2005 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych gminy Budzyń.