U C H W A Ł A Nr XX/ 143 / 2005 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych Gminy Budzyń.