UCHWAŁA NR XXXVII/287/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/287/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 czerwca 2014 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu mienia komunalnego lokalu mieszkalnego Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Sarbia.