U C H W A Ł A NR XX / 1 4 4 / 2005 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Budzyń.