UCHWAŁA NR XXXVII/284/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/284/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 czerwca 2014 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.