Zarządzenie Nr 914/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 16 czerwca 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 914/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 16 CZERWCA 2014 ROKU.


 

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzyniu do przyznawania Karty Dużej Rodziny oraz realizowania rządowego programu dla rodzin wielodzietnych na terenie gminy Budzyń.