U C H W A Ł A Nr XX/ 146 / 2005 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Chodzieży.