U C H W A Ł A Nr XXI / 150 / 2005 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Zakładu Oświaty w Budzyniu do wydawania decyzji administracyjnych.