U C H W A Ł A NR XXII / 158 / 2005 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzyniu do wydawania decyzji administ