Zarządzenie Nr 900/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 15 maja 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 900/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 15 MAJA 2014 ROKU.


 

w sprawie powołania komisji konkursowych do wyłonienia kandydata na stanowiska dyrektora Gimnazjum dla którego Gmina Budzyń jest organem prowadzącym.