U C H W A Ł A Nr XXII / 161/ 2005 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Planów Rozwoju Miejscowości dla sołectw gminy Budzyń.