Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2013

Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2013: