UCHWAŁA NR XXXVI/278/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/278/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 kwietnia 2014 roku.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.