U C H W A Ł A Nr XXIII / 163 / 2005 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 września 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Budzyń z tyt