Oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Zakładu Oświaty w Budzyniu