U C H W A Ł A Nr XXIII / 164 / 2005 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 września 2005 r. w sprawie nabycia nieruchomości.