Oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzyniu