U C H W A Ł A Nr XXIII/166/2005 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 września 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii odnośnie propozycji budowy - modernizacji dróg gminnych z udziałem funduszu celowego &