UCHWAŁA Nr XXIV/168/2001 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od posiadania psów, określenia zasad ustalenia i poboru oraz termin

 

U C H W A Ł A N r X X I V / 1 6 8 / 2 0 0 1


RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 27 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od posiadania psów, określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminu płatności tego podatku, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.