UCHWAŁA NR XXXV/270/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 9 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXV/270/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 9 kwietnia 2014 roku.

zgłoszenia sołectw do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.