UCHWAŁA NR XXXV/268/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 9 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXV/268/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 9 kwietnia 2014 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2014 – 2023.