UCHWAŁA Nr XXIV/169/2001 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 27 listopada 2001 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w 2002 roku.