UCHWAŁA NR XXXV/265/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 9 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXV/265/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 9 kwietnia 2014 roku.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/248/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia 14 marca 2014r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Budzyń na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.