UCHWAŁA NR XXXV/263/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 9 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXV/263/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 9 kwietnia 2014 roku.

w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją w Gminie Budzyń.