UCHWAŁA NR XXXV/262/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 9 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXV/262/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 9 kwietnia 2014 roku.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.