UCHWAŁA NR XXXV/260/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 9 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXV/260/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 9 kwietnia 2014 roku.

zmieniająca Uchwałę Nr XXI/133/2012 Rady Gminy Budzyń z dnia 20 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Budzyń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym.