UCHWAŁA Nr XXIV/170/2001 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 27 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego tytułu.