U C H W A Ł A Nr XXIV/175/2005 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2006 – 2011.