U C H W A Ł A NR XXIV/176/2005 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod