UCHWAŁA NR XXXIV/258/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 14 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/258/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 14 marca 2014 roku.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2014 rok.