UCHWAŁA NR XXXIV/257/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 14 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/257/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 14 marca 2014 roku.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/233/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.