UCHWAŁA NR XXXIV/256/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 14 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/256/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 14 marca 2014 roku.

w sprawie stawek opłaty targowej oraz sposobu jej pobierania.