UCHWAŁA NR XXXIV/255/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 14 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/255/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 14 marca 2014 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Budzyń na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki.