U C H W A Ł A Nr XXIV/177/2005 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia dotacji celowej przez Gminę Budzyń z przeznaczeniem na realizację Programu Operacyjnego ̶