UCHWAŁA NR XXXIV/249/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 14 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/249/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 14 marca 2014 roku.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Budzyń lub jej jednostkom podległym oraz wskazanie organu do tego uprawnionego.