UCHWAŁA NR XXXIV/246/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 14 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/246/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 14 marca 2014 roku.

w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Budzyń.