U C H W A Ł A Nr XXIV/178/2005 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie dofinansowania kosztów zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży.