Budowa stacji transformatorowej GPZ Ostrówki 110/30kV