Zarządzenie Nr 875/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 20 lutego 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 875/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 20 LUTEGO 2014 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora szkół dla których Gmina Budzyń jest organem prowadzącym.