U C H W A Ł A Nr XXV/184/2005 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006.