UCHWAŁA NR XXXIII/240/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/240/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 stycznia 2014 roku.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2014 rok.