UCHWAŁA NR XXXIII/238/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/238/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 stycznia 2014 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.