UCHWAŁA NR XXXIII/236/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/236/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 stycznia 2014 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości jednostce organizacyjnej Gminy Budzyń na okres powyżej 3 lat.