UCHWAŁA NR XXV/192/2005 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków budżetu gminy które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku.